Hur jobbar vi?

Vi jobbar utifrån en tydlig process med alla projekt som vi involveras i. Allt för att skapa en framgångsrik strategi och leda oss framåt till en slutprodukt som uppfyller er verksamhets behov.
Anlita oss!

Vår arbetsprocess*

Vi ordnar en gemensam workshop där ni får introducera oss till er värld. Vi tar vara på det ni berättar om verksamheten, tar del av er affärsidé, affärsmål och befintlig varumärkesprofil. Vi ser gärna på alla digitala kanaler ni använder: webbplats och sociala medier. Tillsammans upprättar vi en plan där ni bestämmer vad ni skulle vilja att vårt projekt resulterar i. Utifrån det skapar vi som företag ett dokument (brief) som ni tar del av och godkänner. Därefter skriver vi på ett avtal och kan gå vidare till nästa steg.
Vi vill ta en närmare titt på era konkurrenter. Det som intresserar oss är hur konkurrenterna använder sina digitala resurser. Vi analyserar och tar fram det karakteristiska och viktiga. Vi tänker igenom hur er verksamhet kan urskilja sig och sticka ut gentemot konkurrenterna på ett smidigt sätt.
Vårt mål är att skapa digitala produkter som är användarvänliga. Därför strävar vi efter att ha ständig kontakt med ett flertal representanter av er målgrupp. Vi håller gärna kontakt med flera testpersoner som ni själva föreslår, eller så letar vi efter egna testanvändare som passar in i er målgrupp och representerar den på bästa sätt. Vi lär oss om användaren, men även kontexten i vilken användaren utnyttjar era digitala resurser. Vi frågar kring teknik användaren har nytta av dagligen och vilka internetvanor användaren har.
Vi jobbar på en plattform som möjliggör att projekt delas med er i verksamheten. Ni får insikt i vårt arbete och har möjlighet att kommentera varenda detalj i designen. När vi är redo med designen kontaktar vi er för att få en slutgiltig åsikt kring resultatet. Samtidigt visar vi även prototypen till testanvändare och samlar deras åsikter och upplevelser.
Vi delar upp designprocessen i följande faser: utforskning,  idégenerering, framtagande av prototyper, testning och förfining av designen. Design är en iterativ process vilket innebär att vi tar ett steg tillbaka för att förbättra designen! Vi anpassar designmetoder utifrån projektets karaktär: det finns många olika tillvägagångssätt för att få fram en ny, digital produkt som ska hjälpa er verksamhet att växa.
När ni har bestämt er för att ni är nöjda med designen så börjar vi koda den. När vi är redo med er digitala produkt så kontaktar vi er för att säkerställa att allt fungerar som ni har tänkt er. Därefter är vi redo att lansera er produkt och vi kan hjälpa till med detta också.
Vi överlämnar produkten tillsammans med en guide på hur ni kan administrera den. Tycker ni dock att ni behöver mer stöd med webbplatsadministration så är ni välkomna att kontakta oss när som helst. Vi hjälper er mer än gärna!
* Projektets utformning kan ha avvikande former utifrån ett specifikt uppdrags behov och resurser.

Vad kan vi erbjuda?

“Med våra
kompetenser erbjuder
vi digitala helhetslösningar.”
Digitala produkter är vårt område. Vi kan designa en helt ny webbtjänst eller omdesigna en som redan finns. Det räcker med att ni har en idé kring er verksamhet så hjälper vi er att omvandla den till en digital lösning som kommer hjälpa er att driva er verksamhet framgångsrikt.

Vi skapar skisser, prototyper och ni är självklart involverade i processen så att ni kan påverka den slutliga produktens utformning. Vi designar inte bara webbplatser eller webbtjänster utan även detaljerna som ikoner, illustrationer. Allt för att se till att er lösning är unik och att den utmärker sig på marknaden. Vi älskar att skapa varumärkesprofiler, vi hjälper er att skapa rätt grafiskt identitet åt er verksamhet som drar uppmärksamhet.

Vi involverar användare och testar våra lösningar tidigt i designprocessen för att lyckas fånga det som är viktigt och förvandla det till en digital produkt som uppfyller era och er målgrupps behov. Vi levererar färdiga helhetslösningar samt webbadministration och webbplatsoptimering vid behov.
Läs mer om oss

Vi vill hjälpa er verksamhet att växa!

Kontakta oss!