Blogg

Håll er uppdatterade om det senaste inom webbdesign, webbutveckling, digital kommunikation och digital marknadsföring med vår blogg. Här förklarar vi även hur IT-bransch fungerar och hur vi inom denna bransch jobbar med webbdesign och webbutveckling.
Kontakta oss

UX-design? Vad är det för något?

UX design
UX designer
webbyrå
3 min

UX står för User Experience - användarupplevelse. Fokus i UX-design ligger på interaktionen mellan användaren och digitala produkter såsom webbplatser och mobilappar, men här räknas även fjärrkontroller, kaffebryggare och allt som använder digital teknologi. UX-design som en disciplin kombinerar vetenskapliga aspekter från bl.a. psykologi, kommunikation, design och teknik

Själva begreppet “user experience” är inte nytt, utan redan för cirka 30 år sedan myntades den av Don Norman, kognitionsforskare på Apple. Norman intresserade sig utav användarens upplevelse av Apples produkter och de olika aspekter av denna upplevelse, det vill säga: upplevelse av produktens design, gränssnitt och även fysisk interaktion.

Hur produkten upplevs från användarens perspektiv handlar om både vad de tycker och vad de känner. Vi är alla såväl rationella som känslomässiga varelser. Användarupplevelsen påverkas även av det sammanhang som produkten används i. Allt detta innebär att för att kunna designa bra digitala produkter så behöver en designer en god förståelse för användaren, dennes känslor och tyckande när den interagerar med produkterna och även för sammanhanget.

Hur jobbar en UX-designer då?

När man är en UX-designer syftar man på att designa en upplevelse som möter användarens behov. För att kartlägga vad egentligen en användare behöver kräver oftast mycket mer än att endast ställa några frågor till den tänkta användaren och designa i enlighet med det som den svarar. Designbeslut inom en UX-design baseras på forskning, analys av data och testresultat snarare än på designers estetiska preferenser.

Varje individuell produkt kräver en anpassad designprocess som bestäms utifrån beställarens mål med produkten men även själva produkten påverkas av designprocessen. När man designar en produkt som ska erbjuda en bra användarupplevelse krävs det att man involverar användaren så tidigt i designprocessen som möjligt. Detta innebär att man involverar i designprocessen både företaget som beställer produkten men även representanter av den tänkta målgruppen.

Det finns massor med olika metoder som hjälper designer att designa själva designprocessen och svara på frågan vilken produkt som ska designas samt hur. Designer måste ställa sig även många ytterligare frågor under processen och fatta en hel del beslut, men beslut inom UX design fattas inte på egen hand av en designer utan baseras på resultat av undersökningar, tester men även forskningsresultat m.m.

Vad är skillnaden mellan UI och UX?

UI står för User Interface och som namnet antyder så handlar UI design om utformning av användargränssnittet, det vill säga det utrymme där interaktionen mellan användaren och den digitala produkten upptsår. UI design fokuserar på att göra det så effektiv som möjligt för människor att kontrollera den digitala produkter den interagerar med. Medan UX design omfattar alla aspekter av användarupplevelse såsom användbarhet, uppfattning av varumärke, produktens prestanda.

Varför är UX design så viktigt när man bygger webbtjänster?

UX-design är ett komplext fält som man lär sig om under några års utbildning på sådana svenska institutioner som Högskolan i Kristianstad. När man designar för en bra användarupplevelse skapar man unika, funktionella, hållbara digitala produkter som gynnar inte enbart företag och organisationer men även användaren. Syftet med UX-design är att designa digitala produkter som syftar på att erbjuda en positiv upplevelse som i sin tur leder till att användarna förblir lojala mot produkten eller varumärket som står bakom produkten. En väl designad hemsida kan leda användaren precis dit ditt företag vill för att den skapar de mest gynnsamma förutsättningar för en affärsframgång.

Pubicerad oktober 19, 2022